Kompetencia-alapú HR-rendszerek fejlesztése

A sikeres vállalati stratégia ma már elképzelhetetlen hatékony HR rendszer nélkül. A HR eredményességét nagyban meghatározza tervezhetősége és mérhetősége. A kompetenciára alapozott HR rendszerek ezt a tényezőt biztosítják a vállalat számára. A munkakörökhöz megfelelően rendelt kompetenciaszettek segítk a munkakör betöltésére leginkább alkalmas munkatársak azonosítását, megtalálását, beillesztését, fejlesztését, karrier- és teljesítménymenedzsmentjét.

A kompetencia-alapú HR-rendszerek alkotják a mai modern HR alapjait.

Egy cég stratégiája és operatív terve egyértelműen meghatározza, milyen munkaerő-igénye lesz egy tervezett időszakra. A mennyiségi igényt természetesen érdemes árnyalni, hiszen ha látszik, miben és hogyan kell az adott időszakban megfelelni, látható az is, milyen szaktudásra, hozzáértésre, viselkedés típusokra – összefoglalóan kompetenciákra – lesz szüksége az adott szervezetnek, vagy szervezeti egységnek ahhoz, hogy a reá váró kihívásoknak maradéktalanul meg tudjon felelni. A kompetenciák rendezése során az is látszik, hogy egy-egy munkacsoportnak – azon belül lebontva az egyes munkaköröknek – milyen kompetenciakövetelményekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy a megfogalmazott vállalati célt el tudják érni. A létrejött munkakörökhöz rendelt kompetenciaszettek összegyűjtése – a munkakörök elemzése – vezet a munkakört leíró strukturált, jól átlátható munkaköri leírásokhoz. Ezek képezik a kompetencia-alapú HR-rendszerek központi magját, amire minden, a HR működése során használt operatív vagy fejlesztési modell épül.

Ezek a teljesség igénye nélkül: a keresés-kiválasztási, teljesítménymenedzsment, oktatás-képzési, karriermenedzsment és tudásmenedzsment rendszerek, amelyek segítik a menedzsment számára az emberi erőforrásokat hatékonyan kezelni, átlátni és beavatkozási pontokat nyújtani ahhoz, hogy a szervezet számára kitűzött célokat – a munkavállalók érdekeinek és céljainak figyelembe vételével – párhuzamba hozza és a célokat elérje.

A Developmen által alkalmazott kompetencia-alapú HR-rendszer építési munkák hatékonyan képesek támogatni a 40-100 főt elérő cégeket abban, hogy az addig családias modellekre épülő emberi-erőforrás kezelés valóban strukturált és hatékony rendszerszemléletre térjen át mind a munkáltató, mind a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva és a munkáltató eredményességét fokozva. Rendszerépítési tevékenységünk központi eleme, hogy a HR-t nem öncélú tevékenységnek tekintjük – ami költség – hanem olyan fejlesztésnek, amely a vállalat gazdasági érdekeinek megfelelő profitmaximalizálását segíti – beruházás, amely többszörösen megtérül.

Kapcsolódó tartalom:

Kompetenciaalapú keresés-kiválasztás tréning

Teljesítménymenedzsment tréning

Helyzetfüggő, szituatív vezetés