Érzelmi intelligencia fejlesztése

Az EQ tesztekkel felmérhető, hogy milyen mértékben képes az adott személy önmagát, érzelmeit és társas kapcsolatait menedzselni. Az egyén jellemzőin keresztül határozható meg a szervezet érzékenysége mások gondolataira, érzéseire, viselkedésére, és hogy mennyire képes ezekhez alkalmazkodni saját viselkedésével. Az EQ tesztekhez kapcsolódva az EQ fejlesztő tréning a tagok személyes érzékenységének fejlesztésén keresztül javítja a  vezetői és szervezeti hatékonyságot.

Az érzelmi intelligencia alapjai a gyermekkorban alakulnak ki, de az IQ-val szemben tanulható és fejleszthető bármilyen életkorban. Az érzelmi intelligencia nagyban segíti a vezetői munka hatékonyságát, a személyes kapcsolatok minőségét, a magánszféra és munkahely egyensúlyának kialakítását, megőrzését. Kutatások bizonyítják, hogy azok a szervezetek, amelyekben magasabb EQ-val rendelkeznek a munkavállalók, sokkal sikeresebben működnek az átlagnál.

Ez a fejlesztési téma különösen ajánlott ügyfelekkel közvetlenül dolgozó (értékesítés, ügyfélszolgálat), vezetői utánpótlás képzésben részt vevők és már vezetőként dolgozó munkatársak számára egyaránt.

A résztvevők jobban megismerik saját személyiségjegyeiket és ezen keresztül betekintést nyernek mások karakterébe is. Képesek lesznek felismerni mások cselekvéseinek mozgatórugóit. Megismerik az érzelmi intelligencia összetevőit és azt, hogy ezeket fejlesztve, hogyan tudnak sikeresebben megküzdeni a külső környezet nyomásával, miként tudják önmagukat motiválni, munkatársaikkal és az ügyfelekkel működőképesebb kapcsolatot fenntartani.

Kapcsolódó tartalom:

Önismeret

Érzelmi intelligencia (EQ)|

Az érzelmi intelligenciát mérő teszt. Egy magasabb EQ pontszámmal rendelkező személy képes saját érzelmeit kontrollálni, mások érzelmeit könnyebben érti meg. Önmagát és másokat is könnyen motivál. Kiemelkedő a szociális kapcsolatok terén.

Egy alacsonyabb EQ értékkel rendelkező az érzelmeiket nehezebben kezeli, nehezebben tudja valós érzéseit kimutatni. Problémái akadhatnak céljai megvalósításával, mivel nehezebben ismeri fel a folyamatokat kísérő érzelmi megnyilvánulásokat.

Pályakövetéses vizsgálatok bizonyítják, hogy az intelligencia hányados (IQ) segítségével nem jelezhető előre az egyén sikeressége a való életben. Ezzel szemben a magas érzelmi intelligenciával (EQ) rendelkezők sokszor az üzleti életben magasabbra ívelő karriert futnak be, és magánéletükben is sikeresebbek, mint az átlag.

Az érzelmi intelligencia az IQ-val szemben tanulható és fejleszthető bármilyen életkorban.

Kapcsolódó tartalom:

Érzelmi intelligencia (EQ)

Developmen: Önismeret, érzelmi intelligencia fejlesztése tréning