Dolgozói elégedettség felmérése

A dolgozói elégedettségi felmérések kulcsszerepet játszanak a cég HR stratégiájának megalapozásában! A szakszerűen lebonyolított dolgozói elégedettségi felmérés, és az abból származó adatok feldolgozása rendkívül fontos információt szolgáltatnak ahhoz, hogy milyen irányban érdemes fejlesztéseket végrehajtani, hogy a dolgozók motiváltabban és elkötelezettebben járuljanak hozzá a cég teljesítményének növeléséhez.

A dolgozói elégedettségi kérdőívek jelentős szerepet kapnak a vállalatok életében, hiszen a munkatársak megtartása, bevonzása egyre égetőbb problémát jelent. Az eredmények nyomán kialakított stratégia és akcióterv nagy mértékben befolyásolja az erős “employer branding” kialakítását.

Az elégedettség felmérése sok olyan területet célozhat meg, amely a napi munkavégzés során problémaként merülhet fel, ami hosszú távon a vállalat eredményességét is befolyásolhatja (pl. elkötelezettség, vezetői stílus, vezetési kultúra, vállalati kultúra, bizonyos attitűdök stb.). Az általános elégedettség vagy elégedetlenség számos összetevőjéről kaphat így a menedzsment objektív, strukturált, jól áttekinthető és többféle felhasználásra is alkalmas visszajelzést.

Leggyakrabban egy dolgozói elégedettségi felmérés hozadéka  az eredmények mélyebb ismeretében, azok további elemzése alapján derülhet ki. Például lehetséges, hogy egyes negatív vélemények csak bizonyos korcsoportok látásmódját tükrözik, vagy bizonyos szakterület dolgozóira jellemzőek, de az is lehet, hogy a vélemény ugyan általános, de csak bizonyos geográfiai régiókban okoz komolyabb problémákat.

Ahhoz, hogy a dolgozói elégedettségi kérdőiv nem várt, később tisztázódó problémái körülhatárolhatóak és leszűrhetőek legyenek egy nagyobb, vegyes adatállományból is, a kutatást nagyon alaposan meg kell tervezni, elő kell készíteni. Figyelmet kell fordítani erre a kérdések megfogalmazásától a későbbi kereszttáblák lekérdezhetőségéig. Ezért nagyon fontos, hogy a tanácsadó segítse ügyfelét a folyamat megtervezésében, az elsődleges kérdéseivel kapcsolatos kérdéscsoportok összeállításában. Emellett az elégedettség mérési folyamat online vagy offline levezénylésében és feldolgozásában, és az adatok átadásában (quantitative kutatás). Ezen túlmenően az adatok további elemzésében és megoldási javaslatok kidolgozásában, vagy akár a megfelelő akcióterv megvalósításában is.

A dolgozói elégedettségi felmérés folyamatának főbb lépései:

  • célkitűzés, probléma-meghatározás,
  • mérhetővé tétel – a dolgozói elégedettségi kérdőív meghatározása (kérdések céljai, kérdések száma, ezen belül a feldolgzhatóság szempontjából a zárt kérdések / nyitott kérdések arányának és mennyiségének megvalósítása),
  • adatfelvétel módszerének meghatározása (egyéni interjú, fókuszcsoportos interjú, online kérdőív, offline kérdőív, workshop),
  • mintavétel meghatározása (valamennyi dolgozó/ minimum dolgozói létszám reprezentatív, véletlenszerű mintaválasztás).
  • a felmérés lebonyolítása, online tanácsadás, a résztvevők motiválása az adatszolgáltatásra, kitöltésre
  • statisztikai adatfeldolgozás, quantitatív eredmény elérése, menedzsment prezentáció, az adatok átadása
  • további adatelemzés, kereszttábla elemzések a finomított eredmény eléréséhez, megoldási javaslatok kidolgozása a menedzsment számára
  • a megoldási javaslatok megvalósítása a dolgozói elégedettség elérése érdekében.

Kapcsolódó tartalom:

Dolgozói elégedettség vizsgálat