Számok a microlearning mögött: 17%-kal magasabb tudásbeépülés!

Számok a microlearning mögött: 17%-kal magasabb tudásbeépülés!
Számszerű adatok állnak a microlearning hatékonysága mögött. Ezeket világítjuk meg ebben a sorozatban.

Roz Bahrami cikke szerint a Journal of Applied Psichology kutatására támaszkodva 17%-kal nő a microlearningen keresztüli tanulás során átvitt tananyag beépülésének hatékonysága a személyes tréning részvételhez képest.

Ennek megértéséhez érdemes sorra venni, milyen tényezők okozzák, hogy a microlearning sokkal hatékonyabb az élő tréningnél.

A trénerek évek óta tapasztalják, hogy a tréningeken komoly harc folyik a résztvevők figyelméért. Ezt szeretnék mérni az ügyfelek által fontosnak tartott elégedettségi felmérések, amelyek az alábbi elvárásokat célozzák meg:

 • legyen a tréning érdekes, izgalmas, informatív,
 • a résztvevők vonódjanak be a lehető legmagasabb szinten,
 • és érjen el minél magasabb pontot a tréning résztevevők értékelései alapján a lehető legtöbb dimenzióban
 • hiszen, ha a résztvevők aktívak, bevonódóak, az anyag és az előadás érdekes, várhatóan magasabb lesz a tananyag hasznosíthatósága és értéke.

Ugyanakkor a tréningen a tréner egyre gyakrabban találkozik a figyelem lanyhulásával, és a résztevevők aktivitásának csökkenésével. Ilyen esetekben a résztevevő vagy mentálisan fordul el a témától, vagy ennél súlyosabb esetekben fizikálisan is olyan tevékenységbe kezd, ami várhatóan érdekesebb/hasznosabb információval kecsegteti. Leggyakrabban a kéznél lévő elektronikus eszközök azok, amik segítségével más tevékenységbe kezdenek (pl. emailek olvasása, üzenetek böngészése, közösségi profilok látogatása). Ez a tevékenység több szempontból is a hatékonyság rovására megy.

Egyrészt a pótló cselekvés csökkenti vagy meggátolja az aktuális téma figyelését, a gondolatmenet követését, így automatikusan „elveszíti a fonalat”.

Másrészt csökken a bevonódása és interaktivitása a tréning tartalmi fonalának elvesztésével, és így lemarad a kognitív értelmezésről és a személyes érintettség megéléséről, ezzel a tartalmi lényegről.

Harmadrészt, magát az un. „megszakítás” okozta tanulási stresszt nevezhetjük meg. Ebben az esetben pl. ha a telefonon megjelenő nem fogadott hívások jelzése, az SMS-ek vagy a közösségi média üzenetek új aktivitásra hívó piktogramjai megjelennek, automatikusan átkapcsolják a figyelmét egy új aktivitásra Ennek befejezése után a visszarázódás külön befektetett energiát igényel, ami önmagában is elfárasztja a tanulót annak sikerélménye nélkül, hogy megértené a tanulás tartalmát. Ezért ezek a párhuzamosan futó figyelmi tevékenységek nem csak következményei, hanem gyakran okai is a nem koncentrált tanulásnak.

Érdemes azonban más tényezőket is megvizsgálni, ha a tréningek hatákonyság-csökkenésének okait keressük. Ahogy a vállalatok egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a dolgozók minél inkább felvegyék a munkaköri kompetenciáknak megfelelő viselkedésmintákat, és ahhoz megkapják a leginkább adekvát tréningeket, a dolgozók oldalán ez sok esetben pont az ellenkező hatást váltja ki.

Számos szakirodalom foglalkozik azzal, hogy mi és hogyan teszi érzékennyé a dolgozót a tanulási folyamatok soránátadott információk befogadására. Sokszor a résztvevők már a tréning megkezdése előtt passzívak, vagy rosszabb esetben „elutasítóak” a tréningekkel szemben. Gyakori okok között szerepel a túltréningezettség (túl sok tréning feldolgozás és beépülés nélkül), túlterhelt időszakokban tartott tréning (nagy terhelés, a munkából kivonás, utána a feladatok felhalmozódása); bevonás nélkül kialakított képzési terv (a „revolver tréning-elv” szerint kényszerűen kell részt venni); vagy a differenciálatlan tréningcsoportok tréningjei (különböző felkészültségű résztvevők).

A microlearning azért is jött létre, hogy segíteni tudjon a fent részletezett problémák megelőzésében. Hogyan tudja ezt megtenni?

Szimplán a microlearning-rendszer használatával:

 • A tréning résztvevők passzivitása vagy elutasítása a microlarning esetében nem jellemző, mert a résztvevő szabad időbeosztással és olyan időben tanul, amikor saját maga jószántából alkalmasnak találja az időt tanulásra és a koncentrálásra. Akkor fog tanulni, amikor kész a befogadásra, és annyit, amennyi a figyelmi terjedelmének megfelel.
 • Ha fáradt, vagy elterelődik a figyelme, megszakíthatja a folyamatot akár a sorozat bármely tagjánál, de még egy aktuális egység közepén is. Az LMS rendszer segíti, hogy könnyen megtalálja az újrakezdésnél azt a pontot ahol a folyamatot abbahagyta.
 • Csökken a megszakítási stressz azzal, hogy a visszatéréshez kevesebb energia szükséges, hiszen a cél ismeretében megint a saját ütemében térhet vissza. Tehát oda ugrik az anyagban, ahol még értette, és onnan ismét folytathatja.
 • Azismétlés lehetősége alkalmazkodik a tanuló saját tanulási képességeihez is. Ha egy-egy alkalommal csak 1-2 egysége elsajátítása megy könnyen, ráállhat erre a tanulási intenzitásra nagyobb rendszeresség mellett, míg másnak 3-5 egység befogadása esetén kevesebb alkalom is elegendő lehet.
 • A tanulónak lehetősége van „időt kapni” a tanultakon való gondolkodásra, és ez alapján a visszajelzés megadására a kurzust tartó számára, illetve segítséget kérni a tananyag értelmezésben.

Microlarning + Macrolearning együttes használatával:

Ha a microlearninget nem pusztán a személyes képzés/támogatás helyettesítő, hanem kiegészítő termékének (is) tekintjük, akkor:

 • a tanulási kurzusok microlearning tananyaggal való előkészítésével, tudás-homogenizálásával elkerülhető az élő tréningen azon alapfogalmak ismétlése, amelyek egy heterogén tanulócsoport esetében nehezítik az oktatást. Ugyanígy a visszajelzéseken keresztül segít felmérni, hogy az alaposabban képzett hallgatók milyen területekről kívánnak többet megtudni.
 • A tanulók bevonódásának növeléséhez nagy segítség, ha a tanuló tudja, hogy mi az, amit nem ért, vagy mi az, aminek a testre szabásához segítségre van szüksége. Így a kiegészítő képzési eszközök pl. a tanulás és az ellenőrzés között eltelt idő, vagy a megtanult tananyaggal kapcsolatos (akár e-) workshopok, vagy (e-) coaching segíthetik a csoportos vagy személyes bevonódást, az értelmezést és a napi munkába építést.
 • Azon túl, hogy a microlearning ismétlési rendszere önmagában is alkalmas arra, hogy aktívan tartsa a megtanult tananyagot, jól használható utánkövető, vagy a korábbi tananyagra építő magasabb szintű tudás felépítéséhez.