5+1 legfontosabb hasonlóság és különbség a Microlearning és a Gamifikáció között!

5+1 legfontosabb hasonlóság és különbség a Microlearning és a Gamifikáció között!
Ha érdekel a digitális tanulás világa, ez a cikk segítséget nyújt abban, hogy megismerd a különböző módszerek milyen hasonlóságokat és különbségeket rejtenek ahhoz, hogy jól tudj megoldásokat választani!

1. Az első leginkább szembetűnő közös vonás a hasonló megközelítés: sokkal közvetlenebbül képes információ átadásra, mint a klasszikus off-line tantermi képzések. Talán emiatt is tekintik ezt a két képzési formát a korai elearningből párhuzamosan kifejlődő területeknek.

2. További hasonlóság, hogy mindkét eszköz indirekt tanításra törekszik. A kettő között azonban különbség van abban, hogy ezt hogyan teszik.

A gamifikált tartalmak a játékhelyzet megteremtésével terelik el a tanuló figyelmét az energiabefektetéssel járó tanulásról. A microlearning ezzel szemben magát a tananyagot odáig egyszerűsíti, hogy a tanulónak ne kelljen erőfeszítést tennie a tudásanyag elsajátításáért. Ennek köszönhetően a könnyű tanulás élvezete motiválja őt, hogy hatékonyan halad a tananyag megértésében.

Ezt az indirekt hatást a microlearning sokféle apró mozzanattal képes elérni, amelyek észrevétlenül kötik le a tanuló figyelmét. Ezek többek közt azok a hang- és videotechnikában jól ismert eszközök, amelyek hozzászoktatják a tanulót ahhoz, hogy a megértésnél támaszkodjon a kiemelő képi és hangingerekre (a fontos időpontokban megjelenő szöveges tartalom vagy mindig azonos figyelmi koncentrációt kiváltó hangok). Ezen kívül alap zenei „zaj” segítségével igyekeznek elkerülni az ingerszegénységet, minőségi képi környezettel vagy élő emberi arccal, gesztussal támogatni a nagyon is célzott, tömör üzenetek átadását.

3. Nyilvánvaló különbség, hogy a gamifikáció annál izgalmasabb és érdekesebb, minél inkább testre szabott. A testre szabás történhet a tanuló igényeire (életkor, érdeklődés stb.), vagy a tananyag átadására vonatkozóan (a játékélménybe építés módja) is. A testre szabás növeli az elkötelezettséget a játékra, és ezzel párhuzamosan a játékban töltött időt is. Ugyanakkor a belefeledkezés gyakran gátolja a játékban megismert ismeretek, tudás, tapasztalatok tudatosodását. A microlearning ezzel szemben egyszerűsített, de részben direktebb úton jár. Elsősorban a tanuló munkakörével kapcsolatban testre szabott, és a felhasználói élményből kiemeli minden résznél azt az 1-2 nagyon fontos üzenetet, amire a tanulónak leginkább szüksége lesz. Az indirekt tanulás leginkább a jó minőségű, rugalmas környezetben és a kedvenc eszközön történő felhasználói élményből fakad.

4.Számottevő különbség látszik a módszerek költségeiben is. Míg a gamifikált tartalmak előállítása – különösen megfelelő testre szabás esetén - IT oldalról nézve jelentős költségtöbblettel jár a legtöbb tanulási formához képest (emiatt széles körű elterjedése korlátozott). Ezzel szemben a microlearningre épp az ellenkezője jellemző, a nagy hatékonyság mellett hatalmas költség megtakarítás érhető el vele már rövid-közép távon is. Az egyszer elkészített tananyagok széles körben használhatóak (azonos létszámot sokkal olcsóbban lehet képezni, mint korábban, vagy sokkal szélesebb dolgozói állomány is folyamatosan képezhető azonos díjból), ami jelentősen növeli a vállalati képzési hatékonyságot. Emellett az egyszeri gyártási költségek hosszú távon kiaknázhatóak, amíg a tananyag változatlan marad, így teremtve meg a többszöri felhasználás költségelőnyét.

5. A microlearning költséghatékonyságát támogatja a tanuláshoz használt gazdaságos időfelhasználás. Míg a gamifikáció lényegesen hosszabb időt szán a tanulásra a számos ismétlődéssel elért észrevétlen bevésődés gyakoroltatásával, addig a microlearning hangsúlyos és precízen célzott rövid epizódjaival képes röviden a lényegre koncentrálni. Ez a különbség még akkor is látványos, ha a tanulónak egy már megtanult ismeretet kell felelevenítenie. Amicrolearning erre is kiváló lehetőséget kínál a bármikor elérhető okoseszközökön keresztül az adott tananyag gyors megkeresésére és ismétlésére.

+1 Mindezek ellenére a szakirodalom legtöbbször inkább együtt említi ezt a két irányt, mint hatékony tanulási kombinációt. A microlearning és a gamifikáció ideális kombinációjának megtalálása tanuló és tananyag függő. De kétségtelen, hogy akár gamifikált tanuláshoz alkalmaznak microlearning módszereket, akár a microlearning tananyagot színesítik beépített gamifikált tartalommal, a tanuló számára nyújtott sokféleségi élmény, és az ezzel együtt járó figyelmi terjedelem növekedés, valamint az indirekt és a célzott eszközök használatának elegye meghozza az eredményt a tanulási hatékonyság növekedésében.