Assessment Center / Development Center (AC/DC)

Kompetenciák viselkedésalapú vizsgálata, az egyének beválásának hatékony előrejelzése.

Köztudottan az Assessment Center (kiválasztási centrum) és a Development Center (fejlesztési centrum) a leghatékonyabb technikák adott (definiált) kompetenciák viselkedésalapú vizsgálatára, és ezzel egy (új) munkakör betöltéséhez szükséges beválás előre jelzésében, a rizikók csökkentésében.

Népszerűsége a legnagyobb hatékonyságra törekvő kiválasztásban nem véletlen, ugyanis kutatások igazolják, hogy a markáns helyzetekre adott viselkedési reakcióink előrejelző erővel bírnak későbbi viselkedésünkre vonatkozóan. Ezért, ha lehetőségünk van rá,  mindenképp helyzetgyakorlatokon keresztül érdemes megismerni egy-egy új munkatárs viselkedésmintáit, vagy DC assessment esetén egy régi kolléga reakcióit egy új munkakörre kialakított helyzetben. Ez a fajta objektivitás, amely minden esetben több megfigyelő egybehangzó és egyeztetett értékítéletére épül, kétség kívül a leginkább munkakörhöz és a vállalati elvárásokhoz igazítottan képes a megfelelő kompetenciákat hordozó munkatársakat azonosítani.

Ehhez azonban alapos előkészületekre, a keresett munkakör kompetenciáit pontosan leképező, alaposan és részletekbe menően megtervezett feladatokra, valamint rendkívül szakszerűen kivitelezett és összehangolt munkára van szükség. Ezek nélkül nem várható, hogy egy nagy hatékonyságú módszer pontosan mérjen. 8+1 pontban a legfontosabb jellemzői assessment és development centereinknek:

  1. Egy jó AC/DC assessment megvalósítása már hetekkel a tervezett időpont előtt elkezdődik. Az első szakaszban a tanácsadó támogatásával segíti azt a vállalati folyamatot, amely nélkül nem képzelhető el AC/DC:

– újra átgondolni a kiválasztást végző vezetők számára, hogy a munkakörben mely kompetenciák lesznek a legfontosabbak, és hogy azok nevei és definíciói alatt az adott vállalatnál pontosan mit értenek,

megállapítani a kompetenciák azon szintjeit, amelyek elégségesek (küszöb kritériumok) és optimálisak (ideálisak) lesznek a feladat betöltéséhez,

– a megfigyelések során tapasztalt viselkedések beazonosítására, hogy azok közül mit értékeljenek a skála egyik vagy másik végpontjához közelebbinek,

egyeztetni a megfigyelésben látottak későbbi értékelését – azaz mennyire legyen mindenki szigorú vagy engedékeny – egy-egy helyzetgyakorlat megfigyelése során az adott kompetencia értékelésekor.

  1. A development AC/DC – ket minden esetben kiegészíti ezért egy olyan előzetes oktató, összehangoló tréning is, ahol minden olyan résztvevő jelen van, aki az Assessment Center / Development Center végrehajtásában szerepet fog kapni. Így mindenki azonos, homogenizált tudással és elvárásokkal fog majd részt venni a megfigyelésekben és az értékelésekben.
  2. A tanácsadói oldalon minden esetben egyedi igényeknek megfelelő AC DC-t tervezünk. Ez azt jelenti, hogy a munkakör ismeretében megtervezzük azokat a csoportos és/vagy páros assessment helyzetgyakorlatokat, egyéni írásos vagy szóbeli feladatokat, amelyek a legjobban képesek felszínre hozni a jelölt megfigyelni kívánt viselkedésmintáit. A helyzetgyakorlathoz egyedileg tervezzük meg azokat az assessment center kérdéseket és assessment center teszteket is, amelyekkel a jelölt adott kompetenciáit mérni fogjuk.
  3. A lebonyolítás során számos különböző modell-t is végiggondolunk a leghatékonyabb eredmény elérése érdekében. Ezek alapján az AC DC lehet nagycsoportos indítású, amely a jelöltek tölcsérszerű szelekciójával éri el, hogy a kiválasztási nap végére csak a legalkalmasabbak maradjanak. Sok AC és a DC esetén érdemes inkább kiscsoportos megoldásokra törekedni, ahol mindenki végighalad a teljes assessment napon. AC esetén a pozíció bizalmassága, kiemelt fontossága vagy DC-k esetén a belső aspiránsok egymás előtti információstopja miatt, nálunk akár egyszemélyes AC vagy DC megtartása is lehetséges, több résztvevő esetén egymással párhuzamosan szeparált terekben is.
  4. A developmen AC és DC munkáit nagyon alapos előkészítés és az ügyfél igényei szerinti testreszabás mellett nagyon körültekintő végrehajtás is jellemzi. A végrehajtáshoz prémium kiválasztási környezetet is tudunk nyújtani a szükséges helyiség számmal és asszisztensi támogatással, amely segíti a bizalmasság fenntartását és a résztvevők számára a komfortos légkör elérését is. Ez szintén sokban hozzájárul ahhoz, hogy a mért eredmények relevánsak legyenek.
  5. Az AC DC assessment munkáinkban résztvevő tanácsadók mind senior tanácsadói és/vagy vállalati életúttal, esetenként több száz vagy ezernél is több megtartott AC-DC tapasztalattal, és 1-3 idegennyelv tudással rendelkeznek, amelyet az AC-DC munkák során is használnak.
  6. A kiválasztási nap eredménye a megfigyelői konferencia megállapításaiból és a megfigyelések során gyűjtött információkból készített magyar vagy idegen nyelvű riport. Természetesen ez alapján a kiválasztást vezető facilitátor tanácsadó személyes visszajelzést is nyújt a mérés eredményeinek megismerésére a megbízó és a vizsgált személyek számára.
  7. Egyedi igények vagy nehezen megfigyelhető kompetenciák esetén más kiválasztási technikák ötvözésére is van nálunk lehetőség, amely más oldalról tudja megvilágítani a jelöltek alkalmasságát. Így igény esetén egy-egy AC-t vagy DC-t kompetenciatesztekkel vagy kompetencia-interjúkkal is elő tudunk készíteni, vagy az AC DC után pontosítani tudjuk az eredményeket a felvétel vagy a kinevezések előtt az új munkakörben való megfelelés kockázatának csökkentése érdekében.

+1 A megfigyelések és a riportok tartalmának megfelelően igény esetén megtervezzük és le is bonyolítjuk a hozzá kapcsolódó kompetenciafejlesztéseket, amelyek visszamérésével segítjük mérhetővé és átláthatóvá tenni a fejlesztések értékét és eredményét.

Az AC és DC területeken több nyelven beszélő, széles referenciákkal rendelkező pszichológus munkatársunk személyes konzultáción is szívesen támogatja ügyfeleinket a  projekttel, vagy annak utánkövetésével kapcsolatos valamennyi kérdés megválaszolásában.

Kapcsolódó tartalom:

Értékelő központ (Assessment center, AC) ERRE LESZ KÜLÖN LAP?

Fejlesztési centrum (Development Center, DC) ERRE LESZ KÜLÖN LAP?